JUMALA ON USKOLLINEN

Maarit Aro-Heinilä                                                                          Portti 12.3.2017

Olen ihmetellen miettinyt viime aikoina Jumalan uskollisuutta.

5 Moos. 7:9: Ja tiedä siis, että Herra, sinun Jumalasi, on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liiton ja on laupias tuhansiin polviin asti niille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä.

Kuvamme Jumalasta voi olla kieroutunut, sillä nykyaikana meidän on erityisen vaikeaa ymmärtää uskollisuutta. Kohtaamme ja näemme niin paljon hylkäämistä ja oman edun tavoittelua – ”Jos et täytä odotuksiani, lähden toiseen suuntaan”- että meidän voi olla vaikea ymmärtää, mitä liiton pitäminen tarkoittaa.

SOPIMUS on kahden tasavertaisen osapuolen välinen diili: jos toinen ei täytä osuuttaan, toinen on vapaa sopimuksesta.

LIITTO taas voi olla myös vahvemman ja heikomman välillä. Liitto ei riipu siitä mitä toinen on tai mitä tämä tekee. Jumala on liitossa kanssasi, Jeesuksen veren tähden. Ymmärrätkö mitä tämä tarkoittaa?  Jumala pitää oman osuutensa liitossa, vaikka sinä olet mitä olet. Tämä on meillä vaikeaa ymmärtää. Nykyään avioliittokin on oikeastaan ”aviosopimus”: pidän osuuteni avioliitossa, jos sinä annat minulle, mitä tarvitsen.

Jumala on toisenlainen. Hän on liiton Jumala. Uskollisuus on hänen ominaisuutensa.

2 Tim. 2:13: Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä itseänsä [=sitä mitä hän on] kieltää hän ei saata.

Jumalan uskollisuus ja se, että hän pitää lupauksensa ja liittonsa, oli selvää Nooan aikanakin. Sateenkaari on liiton merkki. Jumala muistaa lupauksensa.

1 Moos. 9:12-15:  Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä…: minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä. Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä, muistan minä liittoni … eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa.

Minua puhutteli tällä viikolla aamuinen näkymä kun olin menossa täihin: aurinko oli nousemassa pakkasaamuna  ja huomasin yksi – kaksi – kolme aurinkoa! Ja niitä yhdisti kirkas sateenkaari halona.

Isä-Poika-Pyhä Henki – ja hänen uskollisuutensa merkki J

Jumala on uskollinen lupauksilleen

Jumala pitää lupauksensa. Se on varma. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehotti meitä tämän takia näin:

Hebr. 10 23: Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa [kr homologia= puhua samaa], sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen.

Puhu rohkeasti Jumalan lupauksien mukaisesti, hän kyllä täyttää ne.

Tätä ei ole aina helppo uskoa. Usein meillä on kapeutunut näkemys asioista. Näemme asiat ihmisnäkökulmasta ja olemme kärsimättömiä.  Jos asia ei tapahdu heti, ajattelemme, ettei Jumala pidä lupauksiaan ja lannistumme.

Isoäitini rukoili lastensa puolesta vuosia sitkeästi 1930-40-luvulla. Hän kuoli 50-luvun alussa. Minä synnyin 60-luvulla ja tulin uskoon vuonna -79. Äitini tuli uskoon 2000 luvun alussa. Uskollinen Jumala!

5 Moos. 7:9: Ja tiedä siis, että Herra, sinun Jumalasi, on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liiton ja on laupias tuhansiin polviin asti niille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä.

Jumalan uskollisuus suojelee sinua

Koska Jumala on uskollinen, sinulla ei ole hätää missään elämän tilanteessa. Voit olla varma siitä.

Ps. 91: 1-7: Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo: ”Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan.” Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu.

Jumala on kykenevä eri elämän vaiheissa säilyttämään sinut omanaan, uskossa, ja pyhittämään sinut.

1 Tess. 5: 23-24: Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.

Fil. 1:6: Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä.

Jumala saattaa työnsä päätökseen.  Voit olla varma siitä. Asia ei riipu omista voimistasi tai sinun yrittämisestä.

Jumalan uskollisuus synnyttää uskollisuutta sinussa

Kreikan kielen sana pistis ’uskollisuus’ tarkoittaa myös uskoa. Jumala aikaansaa uskon, mutta myös uskollisuuden sinussa.  Jumalan uskollisuus – kun ymmärrät millainen hän todella on – saa sinussa aikaan uskollisuutta Jumalaa kohtaan. Kreikan kielen sana pistos ’uskova’ tarkoittaa myös ’luotettava’ ja ’uskollinen’.

Kerää muistutuskiviä

Voit olla hankalassa vaiheessa elämässäsi. Näyttää, että Jumala ei vastaa, taivas on hiljaa, sinua väsyttää. Et vain jaksa. Miten voisit olla valmis näissä kiusauksen ja lannistuksen hetkissä? Mikä voisi kantaa sinua vaikeana hetkenä?

Vanhassa testamentissa näkyy mielenkiintoinen tapa: isoja kiviä pystytettiin muistomerkeiksi. Ne kertoivat kohtaamisista Jumalan kanssa ja merkittävistä tapahtumista. Nämä kivet muistuttivat tapahtuneista asioista elämässä ja loivat uskoa uskollisen Jumalan rinnalla kulkemiseen jatkossakin.

Jaakobin päänaluskivi: 1 Moos. 28:18: ”Kuinka peljättävä onkaan tämä paikka! Tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti.”  Ja Jaakob nousi varhain aamulla, otti kiven, jonka hän oli pannut päänsä alaiseksi, ja nosti sen pystyyn patsaaksi ja vuodatti öljyä sen päälle. Ja hän kutsui paikan Beeteliksi [= Jumalan huone].

Joosuan kaksitoista muistokiveä Jordanissa: Joos. 4:5-9: Joosua sanoi heille: ”Menkää Herran, Jumalanne, arkin eteen keskelle Jordania, ja nostakoon kukin kiven olalleen israelilaisten sukukuntien luvun mukaan, että ne olisivat merkkinä teidän keskellänne. Kun lapsenne vastaisuudessa kysyvät ja sanovat: ’Mitä nämä kivet merkitsevät?’ niin vastatkaa heille: ’Sitä, että Jordanin vesi katkesi juoksussaan Herran liitonarkin edessä, kun se kulki Jordanin poikki; Jordanin vesi katkesi juoksussaan, ja siitä ovat nämä kivet muistona israelilaisille ikuisiksi ajoiksi.”

Avun kivi: 1 Sam. 7: 10-13:  Sillä kun Samuelin uhratessa polttouhria filistealaiset lähestyivät käydäkseen taisteluun Israelia vastaan, niin sinä päivänä Herra jylisi kovalla ukkosen jylinällä filistealaisia vastaan ja saattoi heidät hämminkiin, niin että Israel voitti heidät.  … Ja Samuel otti kiven … antoi sille nimen Eben-Eser [= avun kivi] ja sanoi: ”Tähän asti on Herra meitä auttanut.”  Niin filistealaiset lannistettiin, eivätkä he enää tulleet Israelin alueelle.

Liittoa solmittaessa voitiin kasata kiviröykkiö. Se oli todistaja, muistuttaja liitosta. (Jaakobin ja Laabanin välinen liitto: 1 Moos. 31:44-48)

Mitä ovat sinun kivesi, jotka olisi hyvä pystyttää muistomerkiksi Jumalan uskollisuudesta? Mitkä ovat ne hetket, jolloin Jumala on puuttunut elämääsi? Muistele niitä hankalina aikoina. Puhu niistä toisillekin, tuleville polville. Ei ainoastaan sinun vaan myös muiden usko nousee.

On hyvä ”kerätä kiviroukkio”, joka muistuttaa sinua Jumalan liitosta kanssasi. Käy läpi elämääsi ja tee merkkipaaluista kivien ketju – ja totea uskossa, että sama Jumala on edelleen elämässäsi ja sitä hyvää, mitä hän on aloittanut, hän ei jätä kesken!

Daavid tunsi Jumalansa – Goljatin kohdatessaan hän muisteli Jumalaa joka oli auttanut häntä taistelemaan leijonaa ja karhua vastaan – ja siksi Hän kykeni sanomaan myöhemmin elämässään Saul kuninkaan vainotessa hänen henkeään erämaassa:

Ps. 31: 2-6: Herra, sinuun minä turvaan. Älä salli minun ikinä häpeään tulla, vapahda minut vanhurskaudessasi. Kallista korvasi minun puoleeni, riennä, pelasta minut. Ole minulle turvakallio, vuorilinna, johon minut pelastat. Sillä sinä olet minun kallioni ja linnani, ja nimesi tähden sinä minua johdat ja talutat. Sinä päästät minut verkosta, jonka he ovat eteeni virittäneet, sillä sinä olet minun turvani. Sinun käteesi minä annan henkeni, sinä, Herra, lunastat minut, sinä uskollinen Jumala.

Sinä uskollinen Jumala!