2020-05-31 Herran nimi ADONAI

 

Portissa 31.5.2020 Maarit Aro-Heinilä

Herran nimet – Adonai

Sananl. 18:10: ”Herran nimi on vahva torni, vanhurskas juoksee
sinne ja saa turvan.”
Muistatko vielä muistolauseet aiemmista opetuksista Jumalan
nimistä? Hänen nimensä kertoo, millainen hän on:
Jumala on ELOHIM, luojamme.
Ilm. 4:11: ”Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet
arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet
luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat
luodut.”
Hän on myös EL ELJON, Korkein, maailmankaikkeuden suvereeni
hallitsija. Vihollinen ei kilpaile hänen kanssaan. Jumala vie asiat
omaan hyvään päämääräänsä.
Ps. 57: 3: ”Minä huudan Jumalaa, Korkeinta, avukseni, Jumalaa,
joka vie minun asiani päätökseen [=päämäärään].”
Hän on EL ROI, Jumala, joka näkee.
Sananl. 15:3: ”Herran silmät ovat joka paikassa; ne vartioitsevat
hyviä ja pahoja.”
Mutta hänen nimensä on myöskin EL SHADDAI, kaikkiriittävä
Jumala. Hän on ’enemmän kuin tarpeeksi’.
1 Moos. 17: 1: ” Minä olen Jumala, Kaikkivaltias [El shaddai];
vaella minun edessäni ja ole nuhteeton. ”
2
Alat tuntea Jumalan El shaddaina, tarpeesi täyttävänä Jumalana,
kun kumarrut ensin hänen edessään ja tunnustat hänet Adonai ’ksi
Herraksesi (’Adon’ tarkoittaa hebreassa Herraa ja ’Adonai’ minun
Herrani ).
Kun kumarrut Jumalan eteen ja sanot: ” Voit tehdä kanssani mitä
haluat”, antaudut hänen tahtoonsa ehdoitta ja hän saa olla Herrasi.
Näin löydät hänet Jumalana, joka pitää sinusta täydellisesti huolta
ja saat kokea hänen ylitsepursuavaa huolenpitoaan. Jos koet, että
kristinusko ei anna sinulle tyydytystä, et ehkä ole tosi kristillisyyttä
kokenutkaan.
Kuinka monta tiedätte elävän sen mukaisesti kuin Paavali aikoinaan
sanoi elävänsä:
Fil. 1:19-21: ” Sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle
pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen
Hengen avulla, minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten
ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niin kuin
aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella
rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Sillä elämä on
minulle Kristus, ja kuolema on voitto. ”
Miksi tällaisia ihmisiä on niin vähän? Näin eläminen ei pitäisi olla
vaan jonkun superuskovan elämätyyli – vaan Jumalan tahtoon
sitoutuminen on jokaisen hänen lapsensa normaali tapa elää. Mutta
jos niin on, mitä sitten pitäisi miettiä nykyuskovien elämästä?
Siinäpä kysymys. Mutta mietitään nyt sitä Jumalan nimen ”Adonai”
kautta.
Jeesus sanoi näin vuorisaarnassaan:
Luuk. 6:46: ” Miksi te huudatte minulle: ’Herra, Herra!’ ettekä tee,
mitä minä sanon?”
3
Samoin hän sanoi:
Matt. 7:21-23: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’,
pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun
taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä:
’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja
sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta
tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lausun heille julki:
’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te
laittomuuden tekijät’.”
Profetointi ja voimalliset teot eivät ole mitään – vaan Jumalan
tahdon mukaan tekeminen. Onko sillä merkitystä mitä teen, kunhan
vain tunnustan Jeesuksen Herrana ja haluan ilmaisen pelastuksen
lahjan? Kyllä on!
’Herra’ on enemmän kuin vain sana. Se merkitsee suhdetta. On
kyseessä, että Jumalaa kutsutaan ’Adonai’ksi, Herrani. Minun
Herrani. Kyse ei ole vain Jumalan tunnustamisesta Herraksi,
’Adon’iksi. Adonai merkitsee, että Jumala on Herrani. Jumalan
herruus merkitsee, että hän omistaa minut kokonaan ja että olen
täysin antautunut tekemään hänen tahtonsa.
Adonai Jumalan nimenä käytettiin Raamatussa ensimmäisen
kerran 1 Moos. 14 luvussa, kun Aabraham nimitti Jumalaa näin.
El shaddai mainittiin 1 Moos. kirjassa myöhemmin (luvussa 17).
Kävimme kuitenkin läpi Jumalan nimen ’El shaddai’ ennen ’Adonai’
nimeä, sillä nykyihmisen on helpompi ymmärtää Jumalan nimi ’El
shaddai’. Mutta ei voi oppia Jumalan kaikkiriittävyyttä, hän on
enemmän kuin tarpeeksi, ilman hänen herrauttaan.
Vain, että ymmärtää herran ja palvelijan suhteen, voi ymmärtää
miksi Jumala on El shaddai, kaikkiriittävä Jumala ja kenelle hän on
tällainen tarpeiden täyttäjä.
Palvelija on täysin riippuvainen herrastaan tarpeiden täyttämisen
suhteen. Aabraham tunsi Jumalan Herrana – ja myös
kohdatessaan oman kykenemättömyytensä saada lapsi Saaran
kanssa hän oppi, että Jumala oli El shaddai, kaikkiriittävä Jumala.
Orjan/palvelijan ja herran suhde oli selvä tuona aikana.
Kun Aabraham oli oppinut tuntemaan kaikkivaltiaan Jumalan, El
Eljonin, ja sai voiton Jumalan avulla, hän tunnustaa, että Jumala on
hänen Herransa, Adonai.
1 Moos. 14: 18-20, 22: ”Melkisedek, Saalemin kuningas…siunasi
hänet sanoen: ’Siunatkoon Abramia Jumala, Korkein [El Eljon],
taivaan ja maan luoja. Ja kiitetty olkoon Jumala [JWHW, Jahve],
Korkein [El Eljon], joka antoi vihollisesi sinun käsiisi.’… Mutta
Abram sanoi Sodoman kuninkaalle: ”Minä nostan käteni Herran
[Adonai], Jumalan [JWHW, Jahve], Korkeimman [El Eljon], taivaan
ja maan luojan, puoleen”
Sen jälkeen Aabraham sanoo nämä sanat:
1 Moos. 15:2: ” Mutta Abram sanoi: ”Oi Herra [JWHW, Jahve] Herra
[Adonai], mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna,
ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies, Elieser.”
Aabraham sanoi tässä, että hänen palvelijansa tulee perimään
hänet. Tuohon aikaan huonekuntaan syntynyt orja/palvelija oli
paremmassa asemassa kun orjaksi ostettu: orjan Herra antoi tälle
kaiken mitä tämä tarvitsi. Herran tehtävä oli pitää huolta orjastaan ja
huolehtia tämän tarpeista. Orjista pidettiin huolta kuin
perheenjäsenistä. Heillä oli oikeus osallistua myös pääsiäisaterialle,
perhekunta-aterialle, kun heidät oli ympärileikattu (2 Moos.12:43-
44) Jopa pakanaorjat tuotiin ympärileikkauksen kautta Aabrahamin
liiton siunauksen osallisuuteen (1 Moos. 17:10-14).
Mitä siitä seuraa, kun Jumala on Herramme?
 Kun Jumala on Herra, Jumala on suoja ja saa kulkea vihollisen
virittämien ansojen ohi:
Ps. 141:8-10: ”Herra, minun silmäni katsovat sinuun, sinuun minä
turvaan. Älä jätä minua suojaa vaille! Varjele minua, että vältän
jumalattomien ansat, pahantekijöiden pyydykset. Sotkeutukoot
he itse verkkoihinsa, minun tieni kulkekoon niiden ohi! ”
 Kun Jumala on Herra, hän antaa ymmärrystä ja opettaa:
Ps. 119:125: ”Anna ymmärrystä, opeta liittosi käskyt,
olenhan minä sinun palvelijasi.”
 Kun Jumala on Herra, hän kulkee mukana ja mahdottomat
asiat ovat mahdollisia.
Tuom. 6:14-16: ” Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi: ”Mene tässä
voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista; minä lähetän
sinut”. Hän vastasi hänelle: ”Oi, Herra, millä minä vapautan
Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manassessa, ja minä itse
olen kaikkein vähäisin isäni perheessä.” Herra sanoi hänelle: ”Minä
olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden
ainoan miehen”.
 Jumala on kaiken hallitsija ja hän on asettanut ihmisen
hallitsemaan luomakuntaansa. Olemme Herran palvelijoita ja
pidämme huolta hänen luomakunnastaan.
Ps. 8:1,3-8: ”…Herra [JWHW, Jahve], meidän Herramme [Adonai],
kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa, sinun, joka
olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse! … Kun minä katselen
sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet
luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi,
että pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes
jumal’olennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella;
panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa
alle: lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös metsän eläimet, taivaan
linnut ja meren kalat ja kaiken, mikä meren polkuja kulkee.”
Mutta saako Jumala olla Adonai?
Luuk. 6:46: ” Miksi te huudatte minulle: ’Herra, Herra!’ ettekä
tee, mitä minä sanon?”
Mal. 1:6: ”Poika kunnioittakoon isää ja palvelija herraansa. Mutta
jos minä olen isä, missä on minun kunnioitukseni? Ja jos minä
olen Herra, missä on minun pelkoni? sanoo Herra Sebaot teille,
te papit, jotka pidätte halpana minun nimeni.”
Hänen nimensä on Adonai, ’Herrani!’ Eri aikoina hänen palvelijansa
ovat tietäneet sen varsin hyvin.
1 Moos. 15:6: ”Ja Abram uskoi Herraan [JWHW, Jahve], ja Herra
[JWHW] luki sen hänelle vanhurskaudeksi.”
Herra oli kertonut palvelijalleen tulevat: Aabrahamin palvelija Elieser
ei tulisi olemaan hänen perillisensä vaan perillinen tulee
Aabrahamin omasta ruumiista ja tämä Aabrahamin siemen tulee
olemaan pelastukseksi koko maailmalle.
Gal. 3:16: ” Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen
siemenelleen. Hän ei sano: ”Ja siemenille”, ikään kuin monesta,
vaan ikään kuin yhdestä: ”Ja sinun siemenellesi”, joka on Kristus.”
Aabram polvistui Adonain edessä ja uskoi mahdottomat lupaukset.
Ymmärrätkö tarpeen kumartua Jumalan edessä ja sanoa: ”Herrani!”
”Adonai!” Antautumalla hänen edessään tulee myös kaikki mitä
tarvitset tehtäviin, jotka ovat edessäsi. Herra antaa sen mitä
palvelijansa tarvitsee hänen tahtonsa tekemiseen.
Jumala, Adonai, odottaa kuuliaisuutta. Kun Jumala käski Moosesta
menemään faaraon eteen ja kertomaan, että tämä päästää
Jumalan kansan lähtemään, Mooses väitteli Jumalaa vastaan.
2 Moos. 4:10-14: ”Niin Mooses sanoi Herralle [JWHW, Jahve]: ”Oi
Herra [Adonai], minä en ole puhetaitoinen mies; en ole ollut ennen
enkä senkään jälkeen, kuin sinä puhuit palvelijallesi; sillä minulla on
hidas puhe ja kankea kieli”. Ja Herra [JWHW, Jahve] sanoi hänelle:
”Kuka on antanut ihmiselle suun, tahi kuka tekee mykän tai kuuron,
näkevän tai sokean? Enkö minä, Herra [JWHW, Jahve]? Mene siis
nyt, minä olen sinun suusi apuna ja opetan sinulle, mitä sinun on
puhuttava.” Mutta hän sanoi: ”Oi Herra [Adonai], lähetä kuka muu
tahansa!” Niin Herra [JWHW, Jahve] vihastui Moosekseen ja sanoi:
”Eikö sinulla ole veljesi Aaron, leeviläinen? Minä tiedän, että hän
osaa puhua. Ja katso, hän tuleekin sinua vastaan; ja kun hän näkee
sinut, iloitsee hän sydämestänsä.”
Jumala vihastui Moosekseen, sillä tämä puhui koko ajan ” Herrani”,
Adonai, ja silti tämä ei luottanut eikä antautunut siihen, että Herra
sai olla Herra tämän elämässä.
Jumalan profeetta Jesaja näki Jumalan valtaistuimellaan ja tunnusti
tämän Herrakseen, Adonai:
Jes. 6:1,3,8: ” Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran
[Adonai] istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen
vaatteensa liepeet täyttivät temppelin… Ja he huusivat toinen
toisellensa ja sanoivat: ”Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot; kaikki
maa on täynnä hänen kunniaansa… Ja minä kuulin Herran [Adonai]
äänen sanovan: ”Kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän
puolestamme?” Minä sanoin: ”Katso, tässä minä olen, lähetä
minut”.
Niinpä Jesaja tekee niin kuin hänen Herransa pyytää. Jumala on
sotajoukkojen Jumala (=Sebaot), jota enkelitkin kunnioittavat.
Jumala on luoja ja me olemme luotuja, siksi jokainen kumartuu
hänen edessään. Jos Jumala on Jumala, niin hänen täytyy olla
Adonai, Herra.
Kun Jumala asetti Jeremian profeetaksi, tämä empi oman
kykenemättömyytensä takia ja vastasi Jumalalle, Herrani, Adonai:
Jer:1: 4-8: ”Minulle tuli tämä Herran sana: ”Jo ennen kuin minä
valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä
äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen
profeetaksi”. Mutta minä sanoin: ”Voi Herra [Adonai], Herra [JWHW,
Jahve]! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen
nuori.” Niin Herra sanoi minulle: ”Älä sano: ’Minä olen nuori’, vaan
mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä
käsken sinun puhua. Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun
kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra.”
Jos tämä pätee Isä Jumalaan, että hän on Herra, Adonai – eikö
myös Poikaan?
Jeesus selkeästi opetti, että Poika on myös ’Adonai’.
Matt. 22:42-46: ”Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?”
He sanoivat hänelle: ”Daavidin”. Hän sanoi heille: ”Kuinka sitten
Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen: ’Herra sanoi
minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen
sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle’. Jos siis Daavid kutsuu häntä
Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?” Ja kukaan ei voinut
vastata hänelle sanaakaan; eikä siitä päivästä lähtien yksikään
enää rohjennut kysyä häneltä mitään.”
Jeesus siteerasi tässä kohdassa Psalmia 110:
Ps. 110:1: ” Herra [JWHW, Jahve] sanoi minun herralleni [Adonai]:
”Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi
sinun jalkojesi astinlaudaksi”.
Jeesus siteerasi Psalmia 110 todistaakseen, että hän on Jumalan
poika, Herra (Adon) ja haluaa olla Adonai, henkilökohtainen Herra.
Tässähän Daavid puhuu profetaalisesti Messiaasta.
Kun Jumala sanoi Jes. 6:8:” Kuka menee meidän puolestamme?”
Niin siinä on selkeä viittaus kolmiyhteiseen Jumalaan
(monikkomuoto). Myös Poika on Herra, Adon, samoin kuin Isä ja
Pyhä Henki.
Tämä opetus Jeesuksesta Herrana on Uudessa Testamentissa
toistuva. Monet voivat kunnioittaa Jeesusta hyvänä ihmisenä tai
profeettana, mutta kun hän on Jumala, häntä on kunnioitettava
Herrana: Adonai! Herrani!
Fil. 2: 9-11: ”Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja
antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että
kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten,
jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten,
jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän
Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.”
Kreikan kielessä ’Herra’ sanaa on kaksi: ’kyrios’ ja se tarkoittaa
’ylintä auktoriteettia’, toinen sana on ’despotees’, joka tarkoittaa
’absoluuttista hallitsijaa’.
Näissä kohdissa Jeesus puhuu itsestään selkeästi Adonaina,
hallitsija yli kaiken:
Luuk. 14:25-27: ”Ja hänen mukanaan kulki paljon kansaa; ja hän
kääntyi ja sanoi heille: ”Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa
isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan,
vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun
opetuslapseni. Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi
olla minun opetuslapseni.”
Ei siis auta, että kulkee siellä päin, missä Jeesuskin kuljeskelee:
Jeesus on Adonai ja hän haluaa olla Herrasi. Opetuslapseus
edellyttää, että Jeesus on Adonai: hän ohjaa sinua ja sinä teet
hänen ohjeidensa mukaan. Seuraat häntä.
Matt. 10:34-40: ”Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa
maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä minä
olen tullut ’nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären
äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan; ja ihmisen
vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa’. Joka
rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole
minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä
enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka ei ota
ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Joka löytää
elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun
tähteni, hän löytää sen. Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa
tykönsä minut; ja joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet,
joka on minut lähettänyt.”
Jeesuksen opetuslapsi rakastaa Herransa enemmän kuin mitään
muuta ja tottelee Adonaitaan seuraten häntä. Jeesus puhui paljon
tästä herran ja palvelijan suhteesta.
Joh. 13:13-16: ”Te puhuttelette minua opettajaksi ja Herraksi, ja
oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä, teidän Herranne
ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset
pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että
myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti, totisesti
minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs
lähettäjäänsä suurempi. ”
Jeesus on Herra, Adonai, ja silti hän palvelee meitä. Samoin mekin
olemme velvollisia palvelemaan muita.
Room. 10:8-10: ”Mutta mitä se sanoo? ”Sana on sinua lähellä,
sinun suussasi ja sinun sydämessäsi”; se on se uskon sana, jota
me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen
Herraksi [Adonai! Herrani!] ja uskot sydämessäsi, että Jumala on
hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla
tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.”
Pelastuaksesi sinun tulee tunnustaa Jeesuksen Herruus
elämässäsi. Se ei tarkoita ainoastaan, että uskot Jeesukseen
Jumalana. Hän on Adonai, ”minun Herrani”.
Mitä Jeesuksen Herruus elämässä merkitsee?
 Tunnustaa hänet suulla Herraksi
 Kadottaa oma elämänsä ja alkaa elää hänen tahtonsa mukaan
seuraten häntä, vaikka muut vastustaisivat Jeesuksen
seuraamista.
 Elää palvellen muita, kuten Herra eli.
Jeesus haluaa olla Adonai, sinun elämäsi Herra.
Matt. 7:21-27:” Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’,
pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun
taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä:
’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja
sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta
tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lausun heille julki:
’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te
laittomuuden tekijät’. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä
minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen
mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi,
ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta
vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja
jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan,
on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle
rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat
ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen
sortuminen oli suuri.”
Taivaan valtakuntaan pääsevät ne, jotka tekevät Jumalan tahdon:
he pitävät Jeesusta Herrana, Adonaina. Jos Jeesus ei saa olla
elämän Herra, ei ole matkalla taivaaseen. On viisautta kuulla, mitä
Jumala sanoo sanassaan ja tehdä sen mukaan.
Room. 6:16-17: ”Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä
tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te
tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden,
vanhurskaudeksi? Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte
synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille
opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut.”
MUISTOLAUSE
Ps. 16:2:” Minä sanon Herralle [JWHW, Jahve]: ”Sinä olet minun
Herrani [Adonai], paitsi sinua ei ole minulla mitään hyvää”