Tampere Gatheringiin LA 5.1.2019
Hengellisten johtajien aito yhteys luo yhteyttä ja välittää Jumalan rakkautta koko Kristuk-sen seurakuntaan maassamme.
Gathering – kokoontumiset saivat alkunsa viitisentoista vuotta sitten Kanadassa. Ne ko-koavat uskovia pari kertaa vuodessa yhteiseen viikonloppuun Jumalan rakkauden ilmapii-rissä. Globaaleja kokoontumisia on järjestetty Israelissa, Saksassa ja Koreassa. Aasiassa Gathering – näky kokoaa suuria määriä kristittyjä uskovien perheyhteyteen: Kiinassa vii-den suurimman kotikirkon 70 miljoonaa uskovaa ovat johtajiensa kautta mukana tässä yhteydessä. Gathering-liikkeeseen voi tutustua lisää osoit-teessa www.watchmen.org.

Tampere Gathering on tarkoitettu kristillisten seurakuntien ja muiden yhteisöjen sekä jär-jestöjen pastoreille ja hengellisen työn vastuunkantajille Pirkanmaalla ja lähimaakunnissa. Ilmoittaudu viimeistään ma 31.12.2018 sähköpostitse (tampere@uusitoivo.fi) tai tekstarilla numeroon 044 565 2142. Ilmoita nimesi, sähköpostisoitteesi, (matka)puhelinnumerosi ja kotiseurakuntasi ja mahdollinen ruoka-aineallergiasi.

Timo ja Maarit Aro-Heinilä

PDF-esite/kutsu: 2019-01-05 Tampere Gathering -kutsu