YHTEYDEN VOIMA

Maarit Aro-Heinilä Toivon Portissa 14.4.2019

Room. 15:5-6: ”Jumala, jolta kestävyys ja rohkaisu tulevat,
antakoon teidän olla keskenänne yksimielisiä Kristuksen
Jeesuksen tahdon mukaisesti, niin että te yksimielisesti, yhdestä
suusta ylistäisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja
Isää.”

“May the God who gives endurance and encouragement give you
the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus
had, so that with one mind and one voice you may glorify the God
and Father of our Lord Jesus Christ.” ( NIV)
Jumala antaa (sitä ei voi itse tehdä) yhteyden, yksimielisyyden.
On olemassa yhteyden henki, jonka Jumala voi antaa – samoin kuin
kestävyys ja rohkaisu tulevat Pyhän Hengen kautta.
Tämä ei ole yhteyttä, joka tulee siitä että laulamme samoja lauluja
ja sanomme asiat samoin sanakääntein – vaan se on sydämen
yhteyttä, olemme samaa perhettä. Sydämen sidos tulee siitä,
että olemme osa suurempaa perhettä.
Herra yhdistää perhettään maailmassa: seurakunta on kuin perhe,
joka voi kokoontua yhteen.

Joku ulkomaalainen kristitty voi tietää, että Suomi on jossain –
mutta on ihan eri asia, kun tapaa Suomessa omia
perheenjäseniään. Saa kokea yhteyttä. On hienoa nähdä
perhettään. Mukava tulla yhteen! Mukava tavata sinua rakas
sisko/veli!

Jumala tuo esille asioitaan perheväelleen, jotka koskettavat koko
maailmaa. Siksi yhteen tuleminen on tärkeää.
Jumala haluaa puhua ja sitten tehdä ne asiat, joista hän on
puhunut. Itse monta kertaa ajattelemme, että meillä on ongelma ja
tuomme sen ongelman Jumalan eteen ja pyydämme jotain
asiantilan korjaamiseksi. Mutta Jumala haluaa puhua omat
ajatuksensa – ja saamme astua siihen, mitä Jumala tekee.
Meillä oli srk:ssa tammikuussa Gathering kokous ja eräs pastori
sanoi kuullessamme seurakuntamme tilanteesta (meillä ei tarpeeksi
rahaa pitää nykyisiä tilojamme): ”Hyvä juttu: tarvitsette
seurakuntana uudet tilat – teidän tarvitseekin muuttaa isompiin
tiloihin, sillä tarvitsette niitä pian.” ????!!! Ei ihan mennyt meidän
ajatuksemme mukaan. Nykyiset tilammekin ovat isot siihen
väkimäärään verrattuna, jotka nykyään sunnuntain herätykseen
iltaa yleensä osallistuvat – ja me ajattelimme, että halvempiin
muutto tarkoittaa tietenkin pienempiä tiloja – mutta nyt saammekin
astua siihen, mitä Herra tekee: isompiin, mutta halvempiin tiloihin.
Yhteydessä Jumala puhuu ja tekee.

Jokainen seurakunnan jäsen ja jokainen seurakunta on tärkeä –
älä luovu kenestäkään. Olemmeko valmiita kärsimään ja
rakastamaan toisiamme? Vai onko meillä tuomion henki ja olemme
valmiit ” heittämään veljen bussin alle” – tuommoisia…kaikkea sitä
löytyykin: vääräuskoisia ja muutenkin vääränlaisia, vähintään
epäilyttäviä.

Kanadalaiset näkivät vuosia sitten kansakunnassaan muutosta – srk
oli pää eikä häntä. Mm. 3500 hengellistä johtajaa kokoontuivat
yhteen teemalla ”yksi kuningas yksi Herra Kanadalle”. Herra antoi
strategioita kansakunnan suhteen ja saavutettiin hienoja asioita –
mutta eräänä päivänä oli ”synti leirissä”. Jotkut saivat ajatuksen
tämän havaittuaan: teepä se julkiseksi ja laita nettiin…. Demonit
vain kasvoivat ja lopulta seurakuntalaiset olivat valmiita
syyttelemään veljiänsä – ja kaikki hyvä pysähtyi. Seuraava
sukupolvi karttaa nyt tuomion henkeä eikä tule srk:aan – mutta
voisimmeko kärsiä ja sietää toisiamme?

Kiinan viiden suurimman maanalaisen seurakunnan johtajat, jotka
toimivat nyt gathering liikkeessä, sanoivat: ”Opetimme
seurakuntalaiset kuolemaan Kristuksen tähden, muttemme
opettaneet miten rakastaa.”

Jumalan rakkaus sulattaa jään. Ole sinä jäänmurtaja, icebraker.
Kokoa perhe yhteen.

Matt. 15:25-29: ”Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa,
joutuu autioksi, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä
kanssa, pysy pystyssä. Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin
hän on riitautunut itsensä kanssa; kuinka siis hänen valtakuntansa
pysyy pystyssä? Ja jos minä Beelsebulin voimalla ajan ulos
riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos?
Niinpä he tulevat olemaan teidän tuomarinne. Mutta jos minä
Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan
valtakunta tullut teidän tykönne. Taikka kuinka voi kukaan
tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän
ensin sido sitä väkevää? Vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen
talonsa.”

Kuka voi tunkeutua väkevän miehen taloon – ei kukaan, jos siellä ei
ole hajaannusta! Mutta koska olemme olleet hajalla Jumalan
perheenä, olemme olleet voimattomia, ryöstettävissä. Vihollisen
voimat ovat onnistuneet hajottamaan Jumalan perhettä ja siksi
meillä ei ole auktoriteettia pysäyttää hänen juttujaan niin kuin meillä
voisi olla. Jeesushan sanoi:

Matt. 28:18-20: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen
käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka
päivä maailman loppuun asti.”

Jeesuksella on kaikki valta ja hän on valtuuttanut meidät
menemään ja toimimaan. Meillä on auktoriteetti tuhota linnakkeita ja
vaikuttaa asioihin ihan omassa kansakunnassammekin. Teemmekö
uskovina parannuksen eripuraisuudestamme ja alammeko toimia
yhdessä? Tarvitaan yhtenäinen perhe – että maailma näkisi ja
uskoisi.

Joh. 17:20-23: ”Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös
niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun.
Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet
minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän
kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.
”Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä
antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä.
Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti
yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja
että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua.”
Jumalan kirkkaus on Pyhän Hengen kautta annettu meille, että
menisimme ja loistaisimme ja että sen kirkkauden voimasta
olisimme yhtä ….. Mutta meillä on monenlaista kipua ja huonoja
kokemuksia ja olemme eripuraisia ja yksin. Jätämmme
seurakunnan yhteyden ja vikoilemme toisiamme. Tämä on
vihollisen strategia ja hän on kovin tyytyväinen saavutuksistaan…
Älä kuitenkaan jätä srk:n yhteyttä!

Hebr. 10: 23-25:”Pysykäämme järkähtämättä toivon
tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen; ja
valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen
ja hyviin tekoihin; älkäämme jättäkö omaa
seurakunnankokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan
kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette
tuon päivän lähestyvän.”

Toivon tunnustustaminen on ”puhua samaa” (kr.homologeoo).
Jumalan sanassa on toivo ja saamme puhua Jumalan sanan
antaman toivon mukaisesti, mutta sitä et jaksa tehdä yksin.
Tarvitset toisten rohkaisua (sitähän kehottaminen, kr parakaleoo,
on. Sen sanan voi kääntää myös ’lohduttaa’ sanalla) ja
seurakunnan yhteyttä. Muuten toivo häipyy ja synkkyys valtaa
alaa. Tämä on erityisesti tarpeen lopun aikana.

Jos Jumalan perhe ei ole yhtä vaan riitautuu keskenään, se ei voi
pysyä pystyssä vihollista vastaan! Emmekä näe sitä muutosta, jota
haluamme. On aika tehdä parannus Kristuksen jakamisesta ja tulla
yhteen, yhdeksi perheeksi. Jalan ei kannata sanoa kädelle ettei
tarvitse sitä. Niinhän Paavali opetti korinttilaisille ( 1 Kor 12:15-).
Niin me kuitenkin usein tosiin uskoviin suhtaudumme
ylimielisyydessämme.

Tämä alkaa yhdestä. Jollen itse muutu asenteiltani, seuraava
sukupolvi ei muutu ja jatkaa samaa. Asiat eivät saa jatkua srk:ssa
kuten aina ennenkin. Emme voi jatkaa riitaisina ja pirstoutuen.
Meillä ei ole varaa siihen. Siunataan ja autetaan toisiamme.